Zlepšení trasování linek městské hromadné dopravy Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Ptáčník, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:41:33Z
dc.date.available 2010-07-03T14:41:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36696
dc.description.abstract Práce je zaměřena na MHD Prostějov, kde je provedena analýza současného stavu z pohledu linkového vedení a souvisejících provozně-technologických ukazatelů. Návrhy se týkají úpravy linkového vedení s cílem zpřehlednit linkové vedení pro cestující, využít možností spojených s aplikovaným přestupním tarifem a optimalizovat přiřazení vozidel jednotlivým linkám. Návrhy jsou ověřeny makroskopickým dopravním modelem v software OmniTRANS vytvořeným za účelem zpracování této práce. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1470122 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject MHD cze
dc.subject Model cze
dc.subject linka cze
dc.subject OmniTRANS cze
dc.subject Prostějov cze
dc.subject Urban mass transportation eng
dc.subject Model eng
dc.subject line eng
dc.title Zlepšení trasování linek městské hromadné dopravy Prostějov cze
dc.title.alternative Improvement To Prostějov Urban Mass Transportation Route Location eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This paper concentrates at the Prostějov urban mass transportation where an analysis of the current status from the route location and corresponding operational technological measures points of view was undertaken. The suggestions concern route location adjustments aiming to make the route location more transparent for the passengers, to use the possibilities connected with the applied transfer table of rates and to optimize the vehicle allocation to individual routes. The suggestions were verified by a macroscopic traffic model prepared for the sake of this paper in OmniTRANS software. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22419
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account