Kanylace, centrální a periferní vstupy na onkologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Hrádelová, Lýdia
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:29:00Z
dc.date.available 2010-07-03T14:29:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36672
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na žilní vstupy na onkologii, které jsou v dnešní době součástí léčby onkologicky nemocných. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část teorie je zaměřena na periferní žilní vstupy, druhá část na centrální žilní katétry a třetí část je věnována venózním portům. Ve všech třech částech je popsána metodika práce a zásady práce s katétrem před, při a po zavedení. Dále jsou zde vyjmenovány indikace a kontraindikace zavádění, typy katétrů a portů a na závěr komplikace. Výzkumná část obsahuje interpretaci dat, které byly získány na základě dotazníkového šetření. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 4391872 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject periferní žilní kanyla cze
dc.subject centrální žilní katétr cze
dc.subject venózní port cze
dc.subject implantace portu cze
dc.subject Ošetřovatelská péče cze
dc.subject Huberova jehla cze
dc.subject peripheral venouse catheter eng
dc.subject central venouse catheter eng
dc.subject venous port eng
dc.subject implanted port eng
dc.subject Nursing care eng
dc.subject Huber´s needle eng
dc.title Kanylace, centrální a periferní vstupy na onkologii cze
dc.title.alternative Canulation access, peripheral and central access in oncology. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on inputs vein in oncology, which are nowadays part of the treatment of cancer patients. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part focuses on the theory of peripheral venous inputs, the second part on central venous catheters and the third part is devoted to venous ports. In all three sections methods of work and principles for working with the catheter before, during and after the introduction are described. Furthermore, indications and contraindications of implementation, types of catheters and ports, and finally complications are listed. Research section includes the interpretation of data obtained by a survey. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22702
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak hodnotíte péči o periferní a centrální vstupy v Pardubické krajské nemocnici? 2. V diplomové práci chybí informace, jak poučit pacienta, kterého pouštíme do domácího prostředí se zavedeným venózním portem. Jak byste port před propuštěním pacienta zajistila a jak byste pacienta poučila? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account