Specifika ošetřovatelské péče u pacienta jiné kultury, etnika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škvrňáková, Jana cze
dc.contributor.author Karásková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:19:09Z
dc.date.available 2010-07-03T14:19:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36649
dc.description.abstract Práce je zaměřena na pacienty jiné kultury, etnika a především na specifika, ke kterým je nutno při ošetřování těchto pacientů přihlížet. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje základní informace o problematice multikulturního ošetřovatelství, seznámení se základními pojmy oboru a specifiky jednotlivých menšin. Praktická část se skládá ze dvou kazuistik a čtyř ošetřovatelských procesů, které jsou řazeny v přílohách. V závěru jsou uvedeny ošetřovatelské diagnózy zaměřené na specifika ošetřování pacientů jiné kultury, etnika a sestaven modelový ošetřovatelský proces. cze
dc.format 118 s. cze
dc.format.extent 793829 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Multikulturní ošetřovatelství cze
dc.subject Migrace cze
dc.subject Kulturní šok cze
dc.subject Ošetřovatelská péče cze
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.subject Multicultural nursing eng
dc.subject Migration eng
dc.subject Culture shock eng
dc.subject Nursing care eng
dc.subject nursing process eng
dc.title Specifika ošetřovatelské péče u pacienta jiné kultury, etnika cze
dc.title.alternative Specifics of nurse care of other culture, ethinicity patient eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on patients of another culture or ethnicity and on specifics which are connected with the treatment of these patients. The thesis is divided into theoretical part and practical part. Theoretical part includes basic information about issues of multicultural nursing, introducing essential terms and specifics of individual minority groups. Practical part consists of two case reports and four nursing process which are annexed to the thesis. In conclusion, there are nursing diagnosis aimed at the specifics of treating patients of another culture or ethnicity and a model nursing process. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22644
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Při zhoršené verbální komunikaci z důvodu jazykových bariér se zmiňujete, že jednou z intervencí může být tlumočení prostřednictvím rodiny. Vysvětlete, jakých možných úskalí si při tomto postupu musí být sestra vědoma. 2. V některých kulturách existují praktiky jako je polygamní manželství, ženská obřízka, konsangvinita. Vysvětlete, jakým způsobem tyto praktiky mohou ovlivnit zdraví a přístup k péči o klienta. Jakým způsobem by bylo možno tyto údaje zapsat do anamnestického dotazníku a jak by bylo možno doplnit modelový ošetřovatelský proces? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account