Farmakologická léčba bolesti u gynekologických nádorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fusek, Josef cze
dc.contributor.author Pešková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-03T14:15:22Z
dc.date.available 2010-07-03T14:15:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36641
dc.description.abstract Hlavním tématem práce je poukázat na kvalitu farmakologické terapie bolesti u žen po operaci s gynekologickým nádorem. Teoretická část charakterizuje specifiku bolesti, etiologii, patogenezi, diagnostiku a především farmakologickou léčbu bolesti, dále je druhá část teorie zaměřená na onkogynekologii a specifiku gynekologických nádorů zjištěných u zkoumaných pacientek. Praktická část charakterizuje výzkumnou práci zaměřenou na terapii bolesti a dále je zaměřena na aspekty, které jsou ovlivněny bolestí, především po biologické, psychické a sociální stránce. Aspekty ovlivněné bolestí jsou zaměřené na bolest akutní pooperační. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 786583 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject BOLEST cze
dc.subject léčba akutní bolesti cze
dc.subject gynekologické nádory cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject PAIN eng
dc.subject acute pain treatment eng
dc.subject gynecologic neoplasm eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Farmakologická léčba bolesti u gynekologických nádorů cze
dc.title.alternative Pharmacological treatment of pain associated with gynecologic cancer eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Herink, Josef cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Main subject of my work is to point on quality of farmacology therapy alongside woman after surgery of gynecologic neoplasm. Theoretical part is characterising specifity of pain, etiology, patogenesis, diagnosis and above all farmacology treatment of pain, rest of theoretical part is focused on oncogynecology and specifity of gynecologic neoplasms of surveyed pacients. Practical part consist of development focused on pain therapy and than is aimed on aspects which are influenced by pain, especially biological, psychical and social point. Aspects influenced by pain are focused on acute postoperational. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22719
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete pojmy "parietální" bolest (s. 70) a omega-vlákna (s.71). 2. Byly pacientky podrobněji instruovány o položce 4. dotazníku (orientace ve stupnici 0-10)? 3. Jaká rizika jsou spojena s podáváním coxibů (např. rofecoxib)? 4. Liší se nějak antidepresiva ve své schopnosti zesilovat analgetické účinky? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account