Key Performance Indicators of customer service in SYKES outsourcing company

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina cze
dc.contributor.author Sitková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:54:42Z
dc.date.available 2010-07-03T12:54:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36479
dc.description.abstract This work focus on measurable Key Performance Indicators, their evaluation and concept improvement in outsourcing company SYKES in Budapest. It also deals with forms, types, advantages and risks of outsourcing. The thesis describes particular indicators and suggests possible solutions for result improvement. eng
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 3031054 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Outsourcing cze
dc.subject zákaznický servis cze
dc.subject customer support eng
dc.title Key Performance Indicators of customer service in SYKES outsourcing company eng
dc.title.alternative Klíčové indikátory výkonu zákaznického servisu outsourcingové firmy SYKES cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ilič, Boris cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce se zaměřuje na měřitelné klíčové ukazatele, jejich hodnocení a konceptulání zlepšení v outsourcingové společnosti SYKES v Budapešti. Také pojendává o formách, typech, výhodách a riscích outsourcingu. Práce popisuje jednotlivé indikátory a navrhuje možná řešení, ke zlepšení jejich plnění.This work focus on measurable Key Performance Indicators, their evaluation and concept improvement in outsourcing company SYKES in Budapest. It also deals with forms, types, advantages and risks of outsourcing. The thesis describes particular indicators and suggests possible solutions for result improvement. cze
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21960 cze
dc.identifier.signature D21960
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet