Analýza dopadů vybraných projektů na rozvoj Pardubického kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotková, Lucie cze
dc.contributor.author Chalupníček, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:45:13Z
dc.date.available 2010-07-03T12:45:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36453
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu infrastruktury Pardubického kraje, plánovaných investic, které se týkají letecké dopravy, říční dopravy, automobilové dopravy. Práce posuzuje přínosy a negativa vybraných projektů pro rozvoj Pardubického kraje a následně hodnotí tato pozitiva a negativa. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1865272 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Regionální rozvoj cze
dc.subject regiony cze
dc.subject Regionální politika cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject Regional development eng
dc.subject regions eng
dc.subject Regional Policy eng
dc.subject Pardubice Region eng
dc.title Analýza dopadů vybraných projektů na rozvoj Pardubického kraje cze
dc.title.alternative Analysis of impacts of selected projects for the development of Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on the analysis of the current state of infrastructure of the Pardubice region, planned investments related to air transport, river transport, and car transport. Bachelor work assesses the benefits and disadvantages of the selected projects for the development of the Pardubice region, and then evaluates the pros and cons. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22139 cze
dc.identifier.signature D22139
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem práce. Cílem práce bylo analyzovat dopady výstavby navrhovaných projektů v oblasti silniční, vodní a letecké dopravy na infrastrukturu v Pardubickém kraji a vymezení pozitiv a negativ plynoucích z těchto projektů. Otázky k obhajobě: 1.Zhodnoťte reálnost zvýšení zájmu zahraničních investorů o lokalizaci v Pardubickém kraji díky budování rychlostní komunikace R35. 2.Jakými způsoby by bylo možné změnit vývoj zájmu v posledních letech o služby letecké dopravy v Pardubicích? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account