Financování projektu výstavby cyklistické a víceúčelové komunikace Ústí nad Orlicí - Potštejn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlaň, Alexander cze
dc.contributor.author Charvátová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:01:45Z
dc.date.available 2010-07-03T12:01:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36378
dc.description.abstract Práce je věnována financování projektu výstavby cyklistické komunikace Ústí nad Orlicí - Potštejn. Teoreticky objasňuje základní pojmy a postupy týkající se projektů a projektového řízení. Popisuje různé zdroje financování a následně jejich možné využití. Zabývá se především rozložením celkových nákladů projektu na jednotlivé zdroje financování a na zúčastněné subjekty tohoto projektu. Práce navrhuje možné varianty financování daného projektu a rozložení jeho celkových nákladů. cze
dc.format 70 s., 6 obr. příl. cze
dc.format.extent 2810512 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Projekt cze
dc.subject Zdroje financování cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject cyklostezka cze
dc.subject Project eng
dc.subject financal sources eng
dc.subject The Pardubice region eng
dc.subject bicycle road eng
dc.title Financování projektu výstavby cyklistické a víceúčelové komunikace Ústí nad Orlicí - Potštejn cze
dc.title.alternative Project financing of the cycle and multi - purpose communication construction Ústí nad Orlicí - Potštejn eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vanický, Josef cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on financing of the construction project of the bicycle road between Ústí nad Orlicí - Potštejn. It theoretically illustrates the basic conception and procedures of the project and the project management. It describes different financial sources and their possible usage. It deals with total costs distribution into separate financial sources and subjects involved. The thesis suggests possible variants of the project financing and distribution of total costs. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21937 cze
dc.identifier.signature D21937
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account