Spokojenost nemocných po operaci otosklerózy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mejzlík, Jan cze
dc.contributor.author Michlová, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-03T11:49:02Z
dc.date.available 2010-07-03T11:49:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36353
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá otázkou spokojenosti nemocných po operaci otosklerózy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá popisem a analýzou nemoci, kterou nazýváme otoskleróza, možnostmi léčby, dále informuje o ošetřovatelské péči, a také o komunikaci s nedoslýchavými. Výzkumná část se zaměřuje na pohlaví a věkovou skupinu, u které se toto onemocnění vyskytuje, na subjektivní porovnání sluchu před a po operaci, spokojenost s operací a na vliv operace na určité aspekty života. cze
dc.format 99 s. cze
dc.format.extent 18836798 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Ucho cze
dc.subject otoskleróza cze
dc.subject nedoslýchavost cze
dc.subject operace cze
dc.subject subjektivní hodnocení cze
dc.subject Ear eng
dc.subject otosclerosis eng
dc.subject hearing loss eng
dc.subject operations eng
dc.subject subjective evaluation eng
dc.title Spokojenost nemocných po operaci otosklerózy cze
dc.title.alternative The patients' content after the surgery of otosclerosis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bártová, Iva cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on patients´ satisfaction after the operation of otosclerosis. Thesis is divided in two parts, the theoretical introduction and the practical part the research. The 1st one deals with the description and analysis of disease, treatment options and the nursing care. Communication with patient with hearing imparement is also mentioned. Practical part focuses on sex and age group, in which this disease is the most often presented. Furthermore, the subjective hearing before and after the operation and a certain aspects of life are compared. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22687
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení opoénenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Může být otoskleróza skutečně indikací k umělému přerušení těhotenství (je možná korekce chirurgie, sluchadlo,...)? 2. V dotazníku je otázka na životní období v souvislosti se vznikem potíží spojených s otosklerózou, proč nebyla též uvedena otázka na případné zhoršení potíží v tomto období? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account