AIDS kognitivní schéma, postoje a prevence u středoškoláků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva cze
dc.contributor.author Bojanovská, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-03T11:31:27Z
dc.date.available 2010-07-03T11:31:27Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36321
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je problematika AIDS a HIV pozitivity se zaměřením na informovanost a postoje studentů středních škol k tomuto tématu. Úkolem je zjistit znalosti dle kognitivního schématu nemoci, informovanost o prevenci a přístup studentů k této problematice. Práce se skládá z části teoretické a výzkumné. V teoretické části se zabývám charakteristikou HIV/AIDS dle kognitivního schématu, dále postoji společnosti k HIV pozitivním a samotným kognitivním schématem nemoci. Výzkumná část obsahuje výsledky šetření v grafickém znázornění a písemné formě. Analyzuje získaná data a seznamuje se skutečností o podvědomí studentů středních škol o problematice HIV/AIDS. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1987131 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject AIDS cze
dc.subject HIV cze
dc.subject postoje cze
dc.subject kognitivní schéma nemoci cze
dc.subject attitudes eng
dc.subject cognitive scheme of disease eng
dc.title AIDS kognitivní schéma, postoje a prevence u středoškoláků cze
dc.title.alternative AIDS cognitive scheme, attitudes and prevention by the students of high school eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říhová, Linda cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The subject of Bachelor's work is about students knowing AIDS and HIV positivity. This Bachelor's research work consists of two parts - theoretical and experimental. The theoretical part is about AIDS, ways become infected with the virus HIV, clinical picture, means of diagnostics, medication, prevention, attitudes to illness and cognitive scheme of disease. The experimental part interprets results of research. The results are interpret via graphs and tables with word valuation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22663
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete, jak jste dospěla k závěru u výzkumného záměru č. 2. 2. Kde byste hledala informace o tom, jaká je nabídka preventivních aktivit v oblasti HIV a AIDS? Uveďte několik příkladů dobré praxe. 3. Kam byste nasměrovala pedagogy středních škol, aby mohli zajistit kvalitní přednášky o problematice HIV a AIDS? Kam byste odkázala středoškoláky pro zajímavé informace o této problematice? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account