Dopad přírodních katastrof na pojišťovny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Vichrová, Jana
dc.date.accessioned 2010-06-17T21:32:13Z
dc.date.available 2010-06-17T21:32:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36292
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá dopady přírodních katastrof na pojišťovny v České republice a ve světě. Pozornost je zaměřena na český a slovenský pojistný trh, dále je rozebrána situace v České pojišťovně a Slovenské pojišťovně. V závěru práce je provedena regresní analýza za účelem srovnání vývoje na zmiňovaných trzích. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 602678 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject přírodní katastrofy cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject zajištění cze
dc.subject český pojistný trh cze
dc.subject slovenský pojistný trh cze
dc.subject natural catastrophes eng
dc.subject Insurance eng
dc.subject re-insurance eng
dc.subject Czech insurance market eng
dc.subject Slovak insurance market eng
dc.title Dopad přírodních katastrof na pojišťovny cze
dc.title.alternative The impact of natural catastrophes upon insurance companies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the impacts of natural catastrophes upon insurance companies in the Czech Republic and abroad. The attention is focused on Czech and Slovak insurance market, then the situation in Česká pojišťovna and Slovenská pojišťovna is analysed. In conclusion the regression analysis is made in order to compare the development of the mentioned markets. eng
dc.description.department Ústav matematiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika pro kriminalisty cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22021 cze
dc.identifier.signature D22021
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account