Strategický management ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horčička, Aleš cze
dc.contributor.author Brodská, Pavla
dc.date.accessioned 2010-06-17T21:28:38Z
dc.date.available 2010-06-17T21:28:38Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36282
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá základními pojmy a poznatky tvorby strategie podniku. Uvádí strategický management jako proces, kde se na základě stanovení vize společnosti a analýzy konkurenčního prostředí formuluje strategie a následně pak implementuje. Práce se zaměřuje na proces strategického řízení ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.. cze
dc.format 44 s., 5 s. příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Management cze
dc.subject Strategie cze
dc.subject poslání a vize podniku cze
dc.subject analýza konkurence cze
dc.subject podnikové cíle cze
dc.subject strategies eng
dc.subject mission and vision of the company eng
dc.subject competition analysis eng
dc.subject business objectives eng
dc.title Strategický management ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s. cze
dc.title.alternative Strategic management in the company VLTAVA-LABE-PRESS, Inc. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with basic terms and knowledge in the field of business strategic creation. It presents a strategic management process, which on the base of determination of vision and analysis of competition formulates the strategy and followingly implements. It focuses on the strategic management process in the company Vltava-Labe-Press, Inc.. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22347 cze
dc.identifier.signature D22347
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account