Dusičnany bis(1-amidino-2-alkylisomočovina) a bis(1-alkylbiguanidin) měďnaté

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jalový, Zdeněk cze
dc.contributor.author Němec, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-06-17T21:06:03Z
dc.date.available 2010-06-17T21:06:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36216
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá syntézou a charakterizací komplexů dusičnan bis(1-amidino-2-alkylisomočovina) a bis(1-alkylbiguanidin) měďnatý. Tyto sloučeniny byly navrženy jako složky pyrosloží plynových generátorů bezpečnostních prvků automobilů. Tyto látky mají vhodnější vlastnosti než doposud používané slože na bázi nitrocelulózy. Připravované komplexy byly syntetizovány a analyzovány pomocí rentgenové strukturní analýzy, kapalinové chromatografie, UV/VIS spektroskopie a diferenční termické analýzy. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2858218 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Měďnaté komplexy cze
dc.subject alkylbiguanidiny cze
dc.subject alkylisomočoviny cze
dc.subject dikyandiamid cze
dc.subject XRD cze
dc.subject generování plynů cze
dc.subject Copper complexes eng
dc.subject Alkylbiguanidine eng
dc.subject alkylisourea eng
dc.subject dicyandiamide eng
dc.subject XRD eng
dc.subject gas generating eng
dc.title Dusičnany bis(1-amidino-2-alkylisomočovina) a bis(1-alkylbiguanidin) měďnaté cze
dc.title.alternative Copper bis(1-amidino-2-alkylisourea) and bis(1-alkylbiguanidine) Nitrates eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Matyáš, Robert cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with synthesis and characterization of nitrate complexes of bis (1-amidino-2-alkylisourea) and bis (1-alkylbiguanidine) copper. These complexes were designed as components for gas generators safety features of cars. These complexes have better properties for these applications than previously used in alloys based on nitrocellulose. Some of these complexes were synthesized and analyzed using multiple analytical methods such as X-ray Diffraction, Liquid Chromatography, UV/VIS spectroscopy and Differential Thermal Analysis eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21828 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account