Postavení žen na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volejníková, Jolana cze
dc.contributor.author Dvořáková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-06-17T20:58:40Z
dc.date.available 2010-06-17T20:58:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36197
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ženami a jejich zaměstnaností, platy, pracovní dobou a ostatními sférami pracovního trhu v kterých se ženy odlišují od mužů. Číselné údaje jsou uvedeny za několik let až do současnosti. Také jsou zde nastíněny odlišnosti v pohlaví, které na první pohled společnost nebere jako vážné. Zmiňují se zde i ochranné legislativní prvky problematiky žen ve společnosti a případné řešení situace žen na trhu práce. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1061900 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Pracovní proces cze
dc.subject rodinné role cze
dc.subject pracovní příležitosti cze
dc.subject zaměstnanost cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject ekonomické postavení cze
dc.subject ohodnocení cze
dc.subject pracovní doba cze
dc.subject ochranná legislativa cze
dc.subject antidiskriminační zákon cze
dc.subject working process eng
dc.subject family roles eng
dc.subject jobs eng
dc.subject Employment eng
dc.subject Unemployment eng
dc.subject economic status eng
dc.subject Remuneration eng
dc.subject working hours eng
dc.subject trade legislation eng
dc.subject antidiscrimination law eng
dc.title Postavení žen na trhu práce cze
dc.title.alternative Position of women on the labour market eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with women and their employment, wages, working hours and other spheres of the labour market in which women differ from men. Figures are given for several years until now. Also outlined here are differences in sex, which at first glance, the company is not as serious. Mention here, the protective elements of the legislative issues of women in society and possible solutions to the situation of women in the labour market. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22138 cze
dc.identifier.signature D22138
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account