Příprava a charakterizace nanozlata a nanostříbra.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Miroslav cze
dc.contributor.author Bureš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-06-17T20:38:54Z
dc.date.available 2010-06-17T20:38:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36143
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na přípravu kovových nanočástic zlata a stříbra. Stříbrné nanočástice byly připravovány redukcí vodného roztoku dusičnanu stříbrného roztokem tetrahydridoboritanu sodného, zlaté nanočástice redukcí tetrachlorozlatité kyseliny citronanem sodným ve vodném prostředí. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1956031 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject nanočástice cze
dc.subject nanostříbro cze
dc.subject nanozlato cze
dc.subject baktericidní testy cze
dc.subject nanoparticles eng
dc.subject nanosilver eng
dc.subject nanogold eng
dc.subject bactericidity test eng
dc.title Příprava a charakterizace nanozlata a nanostříbra. cze
dc.title.alternative Preparation and characterisation of nanogold and nanosilver. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Trojan, Miroslav cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with preparation of AG and Au metallic nanoparticles. Nanosilver was prpared by reduction of aquaeous silver nitrate with sodium borohydride, nanogold by reduction of tetrachloroaurate with sodium citrate in aguaeous solution. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21979 cze
dc.identifier.signature D21979
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account