Analýza výstavby Havlova Odcházení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartůňková, Jana cze
dc.contributor.author Jeníček, Petr
dc.date.accessioned 2010-06-17T20:35:17Z
dc.date.available 2010-06-17T20:35:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36134
dc.description.abstract Práce se věnuje Havlovu poslednímu dramatu Odcházení. Nejprve seznamuje s Havlovou dramatickou vývojovou linií. Ústřední část práce popisuje a vykládá jednotlivé motivy hry Odcházení a role některých postav. Na tuto část navazuje kapitola o intertextových vztazích mezi dramaty Odcházení, Král Lear a Višňový sad. Závěr práce hodnotí, nakolik Havlovo poslední drama navazuje na jeho předcházející dramatickou tvorbu. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 380727 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Havel, Václav cze
dc.subject analýzy cze
dc.subject dramata cze
dc.subject absurdita cze
dc.subject postavy cze
dc.subject absurdní drama cze
dc.subject absurdity eng
dc.subject characters eng
dc.subject analyses eng
dc.subject plays eng
dc.subject absurd drama eng
dc.title Analýza výstavby Havlova Odcházení cze
dc.title.alternative Structual analysis of Havel´s play Leaving cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Honzáková, Petra cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with Havel's last play Odcházení. First it introduces the development of Havel's dramas. The central part analyses and interprets specific motifs in Odcházení and roles of some characters. This part is followed by a chapter on intertextual relations between Odcházení, King Lear and The Cherry Orchard. The last section assesses to what degree Havel's last play builds on his previous dramatic work. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21898 cze
dc.identifier.signature D21898
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account