Centrální evidence prostředků výpočetní techniky

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Horák, Oldřich cze
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.date.accessioned 2010-06-17T20:27:12Z
dc.date.available 2010-06-17T20:27:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36104
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována návrhu a realizaci webové aplikace pro evidování prostředků výpočetní techniky. V práci se vyskytuje také teoretická část, zabývající se technologiemi, které jsou využívány při tvorbě webových aplikací. V praktické části se nachází návrh datového modelu a realizace samotné aplikace. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1186377 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject evidence cze
dc.subject výpočetní technika cze
dc.subject hardware cze
dc.subject software cze
dc.subject Webové aplikace cze
dc.subject computer technologies eng
dc.subject Web applications eng
dc.title Centrální evidence prostředků výpočetní techniky cze
dc.title.alternative Central evidence of computer engineering eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is devoted to design and implementation of web application for evidence of computer engineering. In excess there is a theoretical part which is dealt with technologies using in production of web applications. There is design of data model and realization of application itself in the practical part. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22204 cze
dc.identifier.signature D22204
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet