Vývoj zahraničního obchodu SRN, pozice česko-německé relace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šolta, Jan cze
dc.contributor.author Šlapáková, Eva
dc.date.accessioned 2010-06-17T19:45:58Z
dc.date.available 2010-06-17T19:45:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35997
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zahraničního obchodu České republiky se Spolkovou republikou Německo. Hlavní náplní práce je poukázat na vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a SRN v letech 1993 - 2008. Práce obsahuje i hospodářský vývoj SRN od jejího vzniku v roce 1949 do sjednocení Německa v roce 1990 a vývoj zahraničního obchodu SRN v letech 1990 - 2008. Část práce popisuje vnější ekonomické vztahy Československa v letech 1918 - 1993, kdy je cílem ukázat, jak se vyvíjela vzájemná spolupráce Československa a SRN během zlomových okamžiků historického vývoje. cze
dc.format 78 s., 4 s. příloh cze
dc.format.extent 710742 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject zahraniční obchody cze
dc.subject SRN cze
dc.subject Export cze
dc.subject Import cze
dc.subject obchodní bilance cze
dc.subject Československo cze
dc.subject Foreign trades eng
dc.subject trade balance eng
dc.subject Czechoslovakia eng
dc.title Vývoj zahraničního obchodu SRN, pozice česko-německé relace cze
dc.title.alternative Development of the foreign trade in Germany, the position of the Czech-German relation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with problems of the foreign market between the Czech Republic and Germany. The main scope of the work is to highlight the development of the bilateral trade between the Czech Republic and SRN in years 1993 - 2008. The work contains the economic development of SRN from its foundation in 1949 to its unification in 1990 and the development of German foreign trade in years 1990 - 2008. A part of the work describes Czechoslovakia's external economic relations in years 1918 - 1993 and the aim is to show the development of the bilateral cooperation between Czechoslovakia and SRN during the milestones of the historical development. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22162 cze
dc.identifier.signature D22162
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account