Analýza možných důsledků sledování žáků prostřednictvím elektronické žákovské knížky: úvod do problematiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpar, Oldřich cze
dc.contributor.author Bláhová, Romana
dc.date.accessioned 2010-06-17T19:45:18Z
dc.date.available 2010-06-17T19:45:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35994
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá elektronickou žákovskou knížkou a jejím významem na střední škole. Na základě realizovaného kvalitativního a kvantitativního výzkumu na modelové střední škole jsou představeny názory studentů, pedagogů a rodičů týkající se tohoto projektu. Předkládaná práce si klade za cíl zjistit, zda jsou projekty jako elektronická žákovská knížka v současné době na středních školách nezbytné a žádoucí. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 535136 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject elektronická žákovská knížka cze
dc.subject střední škola cze
dc.subject Rodina cze
dc.subject Komunikace cze
dc.subject electronic student report book eng
dc.subject secondary school eng
dc.subject Family eng
dc.subject Communication eng
dc.title Analýza možných důsledků sledování žáků prostřednictvím elektronické žákovské knížky: úvod do problematiky cze
dc.title.alternative The analysis of potential consequences of monitoring students by the medium of electronic student report book: The Introduction to the Problem eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Skalník, Petr cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with electronic student report book and its purpose at secondary schools. On the basis of a quantitative and qualitative research realized on a model secondary school this work represents the opinions of students, pedagogues and parents involved in this project. The main aim of the thesis is to find out if projects like electronic student record book used at secondary school are necessary and desirable at the present time. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D22790 cze
dc.identifier.signature D22790
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account