Matematický model úlohy stanovení trasy vozidel pro více dep, více vozidel a více typů požadavků

Show simple item record

dc.contributor.author Brázdová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-04-16T12:07:13Z
dc.date.available 2010-04-16T12:07:13Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35604
dc.description.abstract Článek se zabývá problematikou řešení svozných a rozvozných úloh, určováním tras vozidel tak, aby byly dodrženy stanovené podmínky a aby se minimalizovala nákladová funkce. Okružní dopravní problémy patří mezi úlohy o hledání nejlevnější cesty. Uvedený matematický model vychází z předpokladu, že požadavky ve vrcholech jsou různých druhů a depa nejsou rovnocenná. Jednou z konkrétních aplikací úloh tohoto typu je např. problém svozu komunálního odpadu na skládky. cze
dc.format p. 199-206 cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 5 (1999) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cartage and distribution problems eng
dc.subject vehicle routes eng
dc.subject cheapest routes eng
dc.subject municipal waste eng
dc.subject svozné a rozvozné úlohy cze
dc.subject trasy vozidel cze
dc.subject nejlevnější cesty cze
dc.subject komunální odpad cze
dc.title Matematický model úlohy stanovení trasy vozidel pro více dep, více vozidel a více typů požadavků cze
dc.title.alternative Mathematic model of cartage and distribution task for various kinds of requirements in nodes eng
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated This article deals with problems of cartage and distribution. This is the task, where we have to determine the optimum route for every vehicle so that the fixed conditions may be kept and the cost function may be minimized. Travelling salesman problems belong to the tasks about the searching of the cheapest route. Mathematic model will start from the qualification that requirements in nodes are of various kinds and servicing centres are also not equivalent. One of the concrete applications of this type is for instance the problem of municipal waste and its cartage to tips. eng
dc.identifier.signature 47578-3
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account