Autobusy městské hromadné dopravy, ekologické výzvy, technické možnosti snižování škodlivých emisí, očekávané reakce průmyslu paliv

Show simple item record

dc.contributor.author Graja, Milan
dc.date.accessioned 2010-04-16T07:54:30Z
dc.date.available 2010-04-16T07:54:30Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35597
dc.description.abstract Technické možnosti snižování emisí škodlivin u vznětových motorů, ozdravování životního prostředí inteligentními technikami přenosu výkonu. Efekty plynoucí ze zvyšování čistoty motorové nafty. Možné alternativy pohonné látky jako náhrada za motorovou naftu, stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG). Ekologické efekty plynoucí z náhrady motorové nafty, bionaftou pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Ekologické výzvy směrem k průmyslu paliv, zemědělství a zejména magistrátům Evropských měst. cze
dc.format p. 137-146 cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 5 (1999) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject city mass transport eng
dc.subject ecology challenges eng
dc.subject harmful emissions eng
dc.subject Diesel oil eng
dc.subject alternative power fuel eng
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject ekologické výzvy cze
dc.subject škodlivé emise cze
dc.subject Motorová nafta cze
dc.subject alternativní pohonné látky cze
dc.title Autobusy městské hromadné dopravy, ekologické výzvy, technické možnosti snižování škodlivých emisí, očekávané reakce průmyslu paliv cze
dc.title.alternative Buses of city mass transport, ecology challenges, technical possibilities of harmful emissions dispraise, expected reactions of fuel industry eng
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Technical possibilities of bad emissions dispraise about Diesel engine, of life environment cleansing with intelligent technique of power output transmission. Effects from increase of Diesel oil cleanliness following. A possible alternative power fuel as compensation for Diesel oil - Biodiesel oil, a compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG). Ecology effects from replacement of Diesel oil with Biodiesel oil following for drive of buses of city mass transport. Ecology challenges towards fuel industry, agriculture and especially towards town councils of European cities. eng
dc.identifier.signature 47578-3
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account