Problematika kolejových vozů s malými koly

Show simple item record

dc.contributor.author Kaván, Petr
dc.date.accessioned 2010-04-16T07:05:49Z
dc.date.available 2010-04-16T07:05:49Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35595
dc.description.abstract Cílem tohoto příspěvku je seznámit s problematikou provozu vozidel s malými koly, jež přichází do provozu u ČD teprve v posledních letech, s jejich původem a historií. Zhruba před třiceti lety si vyspělé země uvědomily, že stoupající silniční nákladní doprava představuje časovanou bombu pro přírodu a rozhodly se tento problém řešit za pomoci železnice. Byla to dobrá myšlenka, ale z důvodu rozměrů silničních vozidel v porovnání se statickým průjezdným průřezem pro kolejová vozidla nebylo možné použít vagóny s dvojkolími standardního průměru. A tak spatřily světlo světa první vozidla s malými koly. Jejich provoz však s sebou přinesl řadu problémů, obzvláště v oblasti kontaktu kola s kolejnicí. Jako nejproblematičtější část kolejového svršku se ukázaly vnitřní srdcovky dvojitých křižovatkových výhybek, kde došlo již k řadě vykolejení. Také samotný jízdní obrys dvojkolí i vliv tlačné síly při sunutí soupravy vozů s malými koly na bezpečnost proti vykolejení patří mezi problémy spojené s provozem těchto vozidel. cze
dc.format p. 113-122 cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 5 (1999) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Road transport eng
dc.subject rail transport eng
dc.subject wheeled wagons eng
dc.subject small round eng
dc.subject rails eng
dc.subject turnouts eng
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject kolejové vozy cze
dc.subject malá kola cze
dc.subject kolejnice cze
dc.subject výhybky cze
dc.title Problematika kolejových vozů s malými koly cze
dc.title.alternative Problems of the small - wheeled wagons eng
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is the evaluation of the basic problems, which the low-level wagons operation pose. In terms of introduction we have to mention something about the origin and history of low level vehicles for transport of the trucks cross the mountains. About 30 years ago the advanced countries had understood the growing carriage of freight represents the time bomb for the nature and they decided to solve this problem with the help of railway. It was a good idea, but for reasons of truck dimensions and static vehicle gauge there was impossible to use the wagons with the wheels of standard diameter. Therefore the first small - wheeled wagons came into the world. Along with the contribution for healthy nature the operation of the ones posed some problems, especially in the part of interaction between wheel and track. As the most problematic part of permanent way presents the inside crossing of the double overcrossing. Also the other wheel profile and wheel I rail contact conditions and the pushed power influence on derailment security etc. belong to another problems connected with the operation of the small - wheeled trains. eng
dc.identifier.signature 47578-3
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account