Religiózní aspekty "alternativní" medicíny vycházející ze západního esoterismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš cze
dc.contributor.author Harbich, Martin
dc.date.accessioned 2010-03-18T11:02:10Z
dc.date.available 2010-03-18T11:02:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35515
dc.description.abstract Diplomová práce reflektuje religiózní aspekty vybraných metod alternativní medicíny vycházející z předpokladů západní esoterické tradice. Problematizuje všeobecně přijímané názory na oblast nekonvenční medicíny, včetně nástinu nesamozřejmé skutečnosti, že původ přírodních věd, tedy i medicíny a farmacie vyrostl z filosoficko-religiózního základu tradičních věd. Fragmenty těchto přístupů jsou skryté právě v tradici západního esoterismu a významnou měrou se tyto skutečnosti odrážejí ve zde vybraných metodách alternativní medicíny. Moderní exaktní vědy se stále více dostávají do konfrontace s alternativními přístupy, které je nutí k neustálému přehodnocování svých stanovisek. Nejde tedy o alternativní přístup, ale spíše o komplementární vztah dvou medicínských modelů. Alternativní léčebné přístupy, schopné poznávat nejniternější a nejsubtilnější procesy lidského organismu, tak mohou být doplněny schopnostmi současných lékařských specialistů a moderní medicínské techniky. cze
dc.format 90 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject religiozita cze
dc.subject tradiční vědy cze
dc.subject alternativní medicína cze
dc.subject nekonvenční léčebné přístupy cze
dc.subject hnutí New Age cze
dc.subject Religion eng
dc.subject traditional sciences eng
dc.subject alternative medicine eng
dc.subject unconventional methods of treatment eng
dc.subject New Age movement eng
dc.title Religiózní aspekty "alternativní" medicíny vycházející ze západního esoterismu cze
dc.title.alternative Religious aspects of "alternative" medicine resulting from western esotericism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated This diploma work reflects religious aspects of selected methods of alternative medicie resulting from prerequisites of western esoteric tradition. It disputes generally accepted opinions of uncoventional methods of treatment, including used terminology and the relation to the conventional medicine. It outlines the non-obviousness of the fact that the origin of natural sciences, which means even medicine and pharmacy, grew out of the philosophically-religious basis of tradicional sciences. The fragments of these approaches are hidden in a tradition of western esotericism whose youngest surge is represented by a wave of alternative osteric phenomena describing themselves as the New Age movement. These facts are significantly reflected in particular methods of alternative medicine that are described as therapeutical methods with religious overlaps. Basically, it is not an alternative "either - or" relation but a complementary relation of two medical models resulting from different bases. The advantages of tradicional medical approaches, which are able to get to know complexly the most iward and the most attenauted processes of human organism, are possible to be supplemented with exact annd in detail focused abilities of the medical specialists and the most up-to-date medical methods. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19079 cze
dc.identifier.signature D19079
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account