Změna trasování silnice I/36 Časy - Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Černohorský, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:46:14Z
dc.date.available 2010-02-01T16:46:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35425
dc.description.abstract Cílem práce je návrh řešení nového trasování silnice I/36 v úseku mezi obcí Časy a Pardubicemi. Práce obsahuje dva návrhy směrového vedení a podrobněji rozpracovává vybranou variantu včetně řešení křižovatek. cze
dc.format 22 s. + dokumentace cze
dc.format.extent 24788400 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject silnice cze
dc.subject změna trasování cze
dc.subject Obchvat cze
dc.subject okružní křižovatka cze
dc.subject úrovňové křížení cze
dc.subject Road eng
dc.subject new trace eng
dc.subject bypass eng
dc.subject Roundabout eng
dc.subject level crossing eng
dc.title Změna trasování silnice I/36 Časy - Pardubice cze
dc.title.alternative New trace of the road I/36 betwen municipalities Časy and Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínek, Leoš
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated Objektive of the project is to design new trace of the road I/36 between municipalities Časy and Pardubice. The thesis work contains two variants of solutions and in more detail elaborates choosen variant including solution of road junctions. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22624 cze
dc.identifier.signature D22624
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account