Možnosti rozšíření výměnných nástaveb v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír cze
dc.contributor.author Štván, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:36:23Z
dc.date.available 2010-02-01T16:36:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35404
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi rozšíření využití výměnných nástaveb v ČR. Výměnné nástavby jsou svoji stavbou předurčeny k efektivnímu využití v silniční, tak i kombinované dopravě. Jejich unifikovanou dle norem ISO umožňuje jejich snadnou překládku ze silničních prostředků na železnici a opačně. Využití výměnných nástaveb v kombinované dopravě přispívá ke snížení zátěže na silniční síť. Nástavby jsou vhodné i pro zásobování výrobního závodu. Jejich konstrukce umožňuje využít nástavby jako skladovací prostor, tak i jako efektivní přepravní jednotku umožňující maximální využití nákladních vozidel. cze
dc.format 72 s., 14 s. příloh cze
dc.format.extent 4741493 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Kombinovaná doprava cze
dc.subject vnitrozávodní doprava cze
dc.subject výměnné nástavby cze
dc.subject normy UIC cze
dc.subject normy ČSN cze
dc.subject Combined transport eng
dc.subject internal faktory transport eng
dc.subject swap bodies eng
dc.subject UIC standards eng
dc.subject ČSN standarts eng
dc.title Možnosti rozšíření výměnných nástaveb v ČR cze
dc.title.alternative Expandability of swap bodies in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the possibilities of extending the use of swap bodies in the Czech Republic. Swap bodies are fated to effective use in the road, as well as combined transport. Their unification according to ISO standards allows for the easy transhipment from road funding to rail and vice versa. Use of swap bodies for combined transport contributes to reducing the burden on the road network. Interchangeable bodies are suitable for the supply factory. The design allows the body to use as a storage area, as well as an effective transport unit to allow maximum use of trucks. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21570 cze
dc.identifier.signature D21570
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account