Optimalizace řízení dopravních procesů na železničních tratích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana cze
dc.contributor.author Bolek, Michal
dc.date.accessioned 2009-12-19T08:52:19Z
dc.date.available 2009-12-19T08:52:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35314
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá optimalizací operativního řízení železniční dopravy. V první části práce je provedena analýza současného stavu v oblasti řízení dopravních procesů na železničních tratích v České republice i v zahraničí. cze
dc.format 102 s., 24 s. příloh cze
dc.format.extent 1,58 MB cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject operativní řízení cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject operative management eng
dc.subject railway transport eng
dc.subject Optimization eng
dc.title Optimalizace řízení dopravních procesů na železničních tratích cze
dc.title.alternative The optimization of transport processes control on railway lines eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation id focused on the optimization of operative management of railway transport. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21005 cze
dc.identifier.signature D21005
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account