Outsourcing - opportunity or threat

Show simple item record

dc.contributor.author Chlebíková, Darina
dc.contributor.author Kolenčík, Juraj
dc.date.accessioned 2009-12-11T07:25:00Z
dc.date.available 2009-12-11T07:25:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35255
dc.description.abstract Outsourcing is a tool that can be used to making life easier and also running businesses and other enterpirses profitably. This tool can be used by anyone. It is not restricted to businesses and companies alone. Outsourcing can be used to one´s advantage so that the business gets time and can use its staff efficiently in more important activities related to the business. A company that does not specialize in the specified type of work would benefit from outsorucing the work as manpower then is not wasted. Outsourcing represents very effective opportunity of competence delegation to correspondent and possibility to concentrate on core-business. This service is effective only in case, that all three sides are satisfied. Outsourcing partner have to obtain due reward for rendered service, buying company have to increase profit from core business and cut costs and the customer have to be satisfied with the level of services. Outsourcing brings many advantages, but also many plumbless risks. Security and quality of services are main attributes, that especially in financial sphere, have to be provided in high level. Limitations and mistakes of outsourcing partner don’t have coverage only to its person, but also to goodwill and market stance of the buying company and can directly influence. eng
dc.format s. 133-140 cze
dc.format p. 133-140 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 13 (2007) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Outsourcing cze
dc.subject definice cze
dc.subject využití cze
dc.subject výhody cze
dc.subject rizika cze
dc.title Outsourcing - opportunity or threat eng
dc.title.alternative Outsourcing - příležitost nebo hrozba cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Outsourcing je nástroj, který se využívá na zjednodušení života a taktéž na zvýšení ziskovosti podnikání. Tento nástroj může využít kdokoliv. Není určený pouze pro obchod a společnosti. Outsourcing může být použitý na získání výhody jednotlivce, takže má dost času na svůj biznis a může využít svůj personál efektivněji při výkonu důležitějších aktivit souvisejících s hlavním záměrem. Outsourcing představuje velmi účinný způsob přenosu kompetencí na obchodního partnera a tím možnost soustředění se na hlavní činnost. Tato služba je efektivní pouze tehdy, pokud jsou spokojeny všechny tři strany. Outsourcingový partner musí za poskytnuté služby obdržet příslušnou odměnu, nakupující společnost musí snížit své celkové náklady a zvýšit si výnos z hlavní činnosti a zákazník musí být spokojený s úrovní poskytovaných služeb. Outsourcing přináší mnohé výhody, avšak i nezanedbatelné rizika. Bezpečnost a kvalita služeb jsou atributy, které musejí být, především ve finanční sféře, zabezpečené na vysoké úrovni. Nedostatky a chyby outsourcingového partnera nemají dosah jen na jeho osobu, ale taktéž na dobré jméno a trhovou pozici nakupující společnosti. cze
dc.identifier.signature 47578-13
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account