Modelling of transport process by unary code

Show simple item record

dc.contributor.author Klimo, Martin
dc.contributor.author Uramová, Jana
dc.date.accessioned 2009-12-09T11:40:38Z
dc.date.available 2009-12-09T11:40:38Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35236
dc.description.abstract Analogy of random intervals between two transport units and words of unary binary code is analyzed. This way, article is pointing to questions, which are common for transport theory and theory of information, which allows usage of theory of information results in tranport. These are not only questions of quantification of assortness (entrophy) of transport stream, but also better specification of term capacity of transport system. Properties of random intervals with maximum entropy under minimum length are presented. eng
dc.format s. 181-192 cze
dc.format p. 181-192 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 12 (2006) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dopravní proud cze
dc.subject unární kód cze
dc.subject teorie informace cze
dc.subject teorie dopravy cze
dc.title Modelling of transport process by unary code eng
dc.title.alternative Modelování dopravního procesu unárním kódem cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Článek analyzuje analogii náhodných intervalů mezi dvěmi jednotkami v dopravním proudu a slovy unárního kódu. Tím poukazuje na otázky, které jsou společné pro teorii dopravy a teorii informací, což umožňuje požít výsledky teorii informací v dopravě. Nejsou to jenom otázky kvantifikace neuspořádanosti (entropie) dopravního toku, ale rovněž precizování pojmu kapacity dopravního systému. Podrobněji jsou prezentovány vlastnosti náhodných intervalů s maximální entropií při minimální střední délce. cze
dc.identifier.signature 47578-12
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account