České zpravodajské servery a jejich srovnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macek, Ivan cze
dc.contributor.author Dubnová, Kateřina
dc.date.accessioned 2009-12-08T15:31:22Z
dc.date.available 2009-12-08T15:31:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35218
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou a následným srovnáním českých zpravodajských serverů. Důraz je v ní kladen především na vystižení základních charakteristik jednotlivých zpravodajských serverů a popis dopadu těchto charakteristik na čtenáře online zpravodajství. Pozornost je také částečně věnována designu webových stránek zpravodajských serverů, jejich čtenářské návštěvnosti a online reklamě. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1,43 MB cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Média cze
dc.subject zpravodajství cze
dc.subject servery cze
dc.subject webové stránky cze
dc.subject Reklama cze
dc.subject Media eng
dc.subject news eng
dc.subject servers eng
dc.subject websites eng
dc.subject Advertisement eng
dc.title České zpravodajské servery a jejich srovnání cze
dc.title.alternative Comparation of Czech news servers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelors work deals with the analysis and consecutive comparation of Czech news servers. The focus is laid especially on capturing the main characteristics of each news server and description of the impact of these characteristics on the readers of the online news. The attention is as well paid to the design of the news servers' websites, as well as their readers' attendance and online advertisement. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21460 cze
dc.identifier.signature D21460
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account