Identification of viscous damping coefficient of hydraulic motors

Show simple item record

dc.contributor.author Koreisová, Gabriela
dc.date.accessioned 2009-12-08T14:34:39Z
dc.date.available 2009-12-08T14:34:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35214
dc.description.abstract This article is about an identification of viscous damping coefficient of hydraulic elements. The viscous damping coefficient is one of the most important diagnostic parameters, influencing the driving characteristics of real devices and the amplitude of mechanic parts oscillation. Thus it influences the working life and the operational reliability too. Viscous damping coefficient is a global diagnostic parameter, which depends on used materials characteristics and on dimensions of the analysed hydraulic element. In this article the analytic relations for the calculation of viscous damping coefficient of hydraulic cylinders will be are derived as will as, the methodology of experimental definition of its numerical value. eng
dc.format s. 61-70 cze
dc.format p. 61-70 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 12 (2006) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject hydraulické válce cze
dc.subject viskozní tlumení cze
dc.subject koeficienty cze
dc.subject diagnostické parametry cze
dc.title Identification of viscous damping coefficient of hydraulic motors eng
dc.title.alternative Identifikace koeficientu viskozního tlumení hydraulických válců cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek pojednává o identifikaci koeficientu viskozního tlumení hydraulických valců. Koeficient viskozního tlumení je jedním z důležitých diagnostických parametrů, ovlivňující dynamické vlastnosti reálných zařízení a velikost amplitud kmitání mechanických částí. Tím ovlivňuje i životnost a provozní spolehlivost zařízení. Koeficien viskozního tlumení je globální diagnostický parametr, závislý na vlastnostech použitých materiálů a na konstrukčních rozměrech analyzovaného hydraulického prvku. V příspěvku jsou odvozeny analytické vztahy pro výpočet koeficientu viskozního tlumení hydraulickýc válců a je naznačena metodika experimentálního určení jeho číselné hodnoty. cze
dc.identifier.signature 47578-12
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account