Tribological aspects of the railway wheel - rail contact

Show simple item record

dc.contributor.author Beneš, Libor
dc.contributor.author Kaloč, Rudolf
dc.contributor.author Kout, Jan
dc.date.accessioned 2009-12-08T13:44:16Z
dc.date.available 2009-12-08T13:44:16Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35209
dc.description.abstract It is implicit that the primary cause of the creation of effects that appear in the contact area of two real bodies (railway wheel-rail) are the force effects causing reversible as well as irreversible material changes in the surface layers. The main goal of this work is to point out the existence of contact temperatures which obviously significantly influence the character of the processes. It is surprising that this phenomenon has not been taken into account yet, especially in the theory of adhesion shift. The concept of the research in this field stems from the belief of the authors that it is necessary, apart from the history of loading, to monitor the cooperation of abrasive processes in the contact area in connection with the definition of limiting conditions in the surface layers as processes which represent the initiatory processes of the potential (catastrophic) damage of a wheel. eng
dc.format s. 21-26 cze
dc.format p. 21-26 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 12 (2006) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kontaktní teploty cze
dc.subject železniční kola - kolejnice cze
dc.subject adhezní přenos cze
dc.subject tribologické aspekty cze
dc.title Tribological aspects of the railway wheel - rail contact eng
dc.title.alternative Tribologické aspekty v kontaktu mezi železničním kolem a kolejnicí cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Je nesporné, že prvotní příčinou vzniku jevů, které se odehrávají v kontaktní oblasti dvou reálných těles (kolo - kolejnice), jsou silové účinky, způsobující vratné i nevratné změny materiálu povrchových vrstev. Hlavním záměrem předpokládané úvahy je poukázat na výskyt kontaktních teplot, které charakter dějů zřejmě podstatně ovlivňují. Je do jisté míry překvapivé, že s tímto fenoménem není v oblasti studia adhezního přenosu dostatečně kalkulováno. Koncepce výzkumu v této oblasti vychází z přesvědčení autorů, že je nezbytné vedle historie zatížení sledovat spolupůsobení abrazivních dějů v kontaktní oblasti, a to v souvislosti s definováním mezních stavů v povrchových vrstvách, jakožto dějů, které představují iniciační procesy možného porušení kola v podobě katastrofického porušení. cze
dc.identifier.signature 47578-12
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account