Možnosti recyklace plastového odpadu z autovraků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Roman
dc.contributor.author Řehoř, Martin
dc.date.accessioned 2009-11-09T14:09:43Z
dc.date.available 2009-11-09T14:09:43Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35051
dc.description.abstract Práce přináší ucelený pohled na otázku problematiky recyklace autoplastů se zaměřením na jejich třídění a zpracování. Obsahuje nejrůznější metody recyklace plastů a je zde i popsána jedna z nejmodernějších metod recyklace plastů. Současně je rozebrána i otázka financování demontážního a recyklačního závodu a též jeho rentabilita se zohledněním na pohled do budoucna v problematice recyklace autoplastů. cze
dc.format 119 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject recyklace plastů cze
dc.subject separace plastů cze
dc.subject Odpady cze
dc.subject autovraky cze
dc.subject recycling of plastic wate eng
dc.subject separation waste eng
dc.subject waste eng
dc.subject car-wercks eng
dc.title Možnosti recyklace plastového odpadu z autovraků cze
dc.title.alternative Possibilities of recycling plastic waste from car-wercks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrabina, David
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated This thesis work should bring comprehensive look at the question of recycling auto-plastic with a view to their sorting and processing. Work includes all sorts of methods recycling plastics and there is also circumscribed one of the most modern methods of plastics liquidation. At the same time I used to work with question of financing breaker and also its profitability taken into account at sight to the future in problems recycling auto-plastic. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky - silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19098
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account