Systém jakosti společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horčička, Aleš cze
dc.contributor.author Krupičková, Michaela
dc.date.accessioned 2009-10-05T21:01:47Z
dc.date.available 2009-10-05T21:01:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34979
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá systémem jakosti a jeho uplatněním ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora. První část je rozdělena na dvě kapitoly, v první kapitole je vysvětlen význam a systémy managementu jakosti, kapitola druhá je zaměřena na hodnocení systémů jakosti. Druhá část je věnována systému jakosti ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora, zabývající se obchodní činností - velkoobchod se spojovacím materiálem. Je rozdělena na tři kapitoly, první kapitola se zabývá obecnou charakteristikou společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora, druhá kapitola je zaměřena na analýzu systému managementu jakosti této společnosti a kapitola třetí se zabývá kontrolou a neustálým zlepšováním systému managementu jakosti. Systém managementu jakosti je uplatňován v souladu s principy mezinárodních norem: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 19011 a normy týkající se životního prostředí dle normy ISO 14001. cze
dc.format 71 s. 4 s. ob. příloh cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Jakost cze
dc.subject management jakosti cze
dc.subject řízení jakosti cze
dc.subject normy cze
dc.subject výrobky cze
dc.subject Quality cze
dc.subject Quality Management eng
dc.subject Quality Control eng
dc.subject standards eng
dc.subject products eng
dc.title Systém jakosti společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora cze
dc.title.alternative Quality system in the company METALCOM, Inc., Kutná Hora eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work is concerned with the quality system and its application within the company METALCOM, Inc., Kutná Hora. The first part of the work is divided into two sections. Importance and quality management system are explained in the first one, the second one is focused on quality system evaluation. The second part is dedicated to the quality system in the company METALCOM, Inc., Kutná Hora. This corporation is specialized in a business activity - connective material wholesale. It is divided into three sections, the first one devotes to general characteristics of the company METALCOM, Inc., Kutná Hora, the second one is focused on analysis of quality management system within the company and the third one is engaged in inspection and sustainable development of the quality management system. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21295 cze
dc.identifier.signature D21295
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account