Elektronická podání na portálu veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomeš, Milan cze
dc.contributor.author Berný, Petr
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:55:05Z
dc.date.available 2009-10-05T20:55:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34951
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou elektronických podání přes portál veřejné správy, popisuje posílání přihlášky k nemocenskému pojištění se zaručeným elektronickým podpisem. Jsou v ní vysvětleny pojmy, které souvisí s touto problematikou. Dále popisuje vývoj vlastní aplikace pro elektronické podání. cze
dc.format 64 s., 14 s. příloh cze
dc.format.extent 3415438 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject E-Government cze
dc.subject elektronická podání cze
dc.subject Portál veřejné správy cze
dc.subject GovTalk obálka cze
dc.subject electronic filing eng
dc.subject portal public administration eng
dc.subject GovTalk envelope eng
dc.title Elektronická podání na portálu veřejné správy cze
dc.title.alternative Electronic filings on portal public administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with electronic filing through the portal of public administration, describes the sending registration to the sickness insurance is an advanced electronic signature. The work explains the terms that are relevant to this issue. It also describes the development of applications for electronic filing. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21251 cze
dc.identifier.signature D21251
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account