Využití ethanolu při alternativní výrobě vodíku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lochař, Václav cze
dc.contributor.author Gardoň, Lukáš
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:46:40Z
dc.date.available 2009-10-05T20:46:40Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34921
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem výroby vodíku. Pozornost je věnována výrobě vodíku pomocí obnovitelného zdroje ethanolu. Práce je zaměřena na existující způsoby výroby vodíku z ethanolu jako jsou parní reformování, autothermální reformování a parciální oxidace. V poslední části jsou zhodnoceny výroby vodíku z ethanolu. cze
dc.format xxxix cze
dc.format.extent 244376 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výroba vodíku alternativní zdroje využití bio-ethanolu cze
dc.subject hydrogen production alternative sources use of bio-ethanol eng
dc.title Využití ethanolu při alternativní výrobě vodíku cze
dc.title.alternative Use of ethanol for alternative hydrogen production cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor work is concerned with production of hydrogen. The attention is given to production of hydrogen using a renewable source of ethanol. The work is focused on existing processes of production of hydrogen by force of steam reforming, autothermal reforming and partial oxidation. In the last part of the work there are reviewed techniques of production hydrogen from ethanol. cze
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account