Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Podolská, Eva
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:30:50Z
dc.date.available 2009-10-05T20:30:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34851
dc.description.abstract Bakalářská práce podává rámcový přehled o činnosti živnostenského společenstva krejčích, obuvníků a kovářů a podkovářů v Nymburku. Stručně je přiblížena historie samotného města Nymburka. Nastíněn je vývoj cechů a živnostenských společenstev obecně. Podstatou práce jsou však zvolená společenstva v Nymburku, sledovaná od jejich vzniku až po samotný zánik. Přiblíženy jsou vztahy mezi členy, pomocníky a učedníky v této organizaci a problémy, které museli řešit. cze
dc.format 74 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject společenstva cze
dc.subject krejčí cze
dc.subject obuvníci cze
dc.subject kováři cze
dc.subject podkováři cze
dc.subject Nymburk cze
dc.subject crafts eng
dc.subject tailors eng
dc.subject shoemakers eng
dc.subject smiths eng
dc.subject farriers eng
dc.title Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburku cze
dc.title.alternative The craft guild of tailors, shoemakers and smiths in Nymburk eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work gives an overview of the framework of the activity of the craft guild of tailors, shoemakers and smiths and farriers in Nymburk. It describes briefly the history of the town Nymburk. As part of the work is the development of the guilds and crafts, but the constitute of this work are chosen crafts in Nymburk. The crafts were watched from start to finish their work. It brings closer relations between members, helpers and disciples and the problems, that the crafts had to solve. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21451 cze
dc.identifier.signature D21451
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account