Místní Agenda 21 v podmínkách České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Ontlová, Romana
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:25:31Z
dc.date.available 2009-10-05T20:25:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34826
dc.description.abstract Diplomová práce je věnovaná problematice místní Agendy 21 a její implementaci v podmínkách České republiky. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisejí s místní Agendou 21. Praktická část se zaměřuje na město Poděbrady, kde je vysvětleno zavádění místní Agendy 21 do praxe a úloha kritérií MA21 a indikátorů v procesu. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 1479514 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Místní Agenda 21 cze
dc.subject kritéria cze
dc.subject Poděbrady cze
dc.subject indikátory cze
dc.subject local Agend 21 eng
dc.subject criterions eng
dc.subject indicators eng
dc.title Místní Agenda 21 v podmínkách České republiky cze
dc.title.alternative Local Agend 21 in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to issues of local Agenda 21 and its implementation in the Czech Republic. The theoretical section explains the underlying concepts that are related to local Agenda 21. The practical part focuses on the city of Podebrady, which explained the implementation of local Agenda 21 in practice and the role of criteria and indicators MA21 in the process. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21379 cze
dc.identifier.signature D21379
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account