Analytické metody používané při produkci bionafty.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin cze
dc.contributor.author Sztefek, Grzegorz
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:21:26Z
dc.date.available 2009-10-05T20:21:26Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34812
dc.description.abstract Tato práce popisuje analytické metody, používané při produkci bionafty. Bionafta se používá jako ekologické alternativní palivo pro spalovací motory a vyrábí se transesterifikací rostlinných olejů a živočišných tuků. První část práce pojednává o problematice bionafty: suroviny pro výrobu a způsoby jejich získávání a metody výroby bionafty. Aby bionafta mohla být použita jako palivo, musí splňovat 25 parametrů daných normou EN 14214:2003. Na stanovení těchto parametrů (např.: hustota, viskozita, cetanové čísla, bod vzplanutí, obsah metanolu, obsah esterů, obsah zbytkových glyceridů) se používají různé analytické metody. U většiny z nich je popsáno a zhodnoceno více možností jejich použití. Při analýzách je využíváno široké spektrum metod, od jednoduchých titračních po relativně složité analytické metody (např. kombinace GC-MS). cze
dc.format 33 s. cze
dc.format.extent 691389 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Bionafta cze
dc.subject analytické metody cze
dc.subject Transesterifikace cze
dc.subject rostlinný olej cze
dc.subject Biodiesel eng
dc.subject Analytical method eng
dc.subject Transesterification eng
dc.subject vegetable oil eng
dc.title Analytické metody používané při produkci bionafty. cze
dc.title.alternative Analytical methods used in biodiesel production cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This work describes analytical methods handling biodiesel production. Biodiesel is used as enviroment-friendly alternative fuel for combustion engines. It is produced through transesterification of vegetable oils or animal fat. First part of this work handles about the problematic of biodiesel: production sources and their obtaining and biodiesel production process. To use biodiesel as a fuel, it has to satisfy 25 parameters which are established by the EN 14214:2003 standard. For the determination of these parameters (e.g. density, viscosity, cetan number, flash point, metanol contain, esters contain, residual glycerides content) are using various analytical methods involving both simply titration methods and relatively complex ones, as GC-MS. This methods cze
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account