Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel cze
dc.contributor.author Klimešová, Jana
dc.date.accessioned 2009-10-05T20:19:48Z
dc.date.available 2009-10-05T20:19:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34805
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je stavební činnost německého architekta Bernharda Gruebera pro šlechtické rody Aehrenthalů a Rohanů v severních Čechách. Bernhard Grueber (1806 - 1882) byl architekt romantického historismu a také jeden z prvních stavitelů, který do Čech přinesl novogotický styl z Bavorska. Konkrétně se práce bude zabývat přestavbou rohanského zámku Sychrova, aehrenthalského zámku Hrubá Skála a novostavbou chrámu Narození Panny Marie v Turnově. Tyto tři stavby jsou důležitými příklady novogotiky na území Čech. Nebude se však zabývat pouze životem Bernharda Gruebera, ale i jeho stavební a publikační činností, dále bude také hledat důvod pro jeho nepřijetí českou odbornou veřejností. cze
dc.format 73 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Bernhard Grueber cze
dc.subject umění cze
dc.subject architektura cze
dc.subject historismus cze
dc.subject literatura cze
dc.subject ART eng
dc.subject architecture eng
dc.subject historism eng
dc.subject literature eng
dc.title Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách cze
dc.title.alternative Bernhard Grueber as architect and conservationist in the northern Bohemia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škabrada, Jiří cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor work are the building achievements of a german architect Bernhard Grueber for the houses of Aehrental and Rohan in the northern Bohemia. Bernhard Grueber was projecting in a style of romantic historism, and he was also one of the first architects who brought the neogothic style from Bavaria to Bohemia. It focus on the reconstructions of Sychrov castle of Rohans, of Hruba Skala of Aehrental house, and on the newly built temple of Narození Panny Marie in Turnov. These three installations pose important examples of neogothics in Bohemia. It will not only deal with the life of Bernhard Grueber however, but also with his bulding and publication achievements. Furthermore it would also like to find a reason of his rejection by Czech professional community. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21440 cze
dc.identifier.signature D21440
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account