Individuální míra inflace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Jirásková, Kateřina
dc.date.accessioned 2009-10-05T19:53:21Z
dc.date.available 2009-10-05T19:53:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34710
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá individuální mírou inflace. Práce vychází z definice inflace, jejich příčin, popisuje důsledky inflace a vybraná protiinflační opatření. V další části je popsán vývoj inflace v České republice v letech 2000 - 2009 a výstupem práce je analýza individuální míry inflace. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1400598 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Inflace cze
dc.subject příčiny cze
dc.subject důsledky cze
dc.subject individuální míra inflace cze
dc.subject Inflation eng
dc.subject causation eng
dc.subject results eng
dc.subject individual inflation rate eng
dc.title Individuální míra inflace cze
dc.title.alternative Individual rate of inflation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor's works study goes for the individual inflation rate. The work comes from the definition of inflation, its causation, describes results of inflation and selected antiinflationary precaution. In the following section the development of inflation in the Czech Republic during 2000 - 2009 is described and analysis of the individual inflation rate is the output of the work. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21317 cze
dc.identifier.signature D21317
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account