Skořicový aldehyd jako potravinářské aditivum

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor cze
dc.contributor.author Hájková, Kateřina
dc.date.accessioned 2009-10-05T19:49:42Z
dc.date.available 2009-10-05T19:49:42Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34694
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výskytem skořicového aldehydu v přírodních produktech, jeho charakteristikou z chemického hlediska a antimikrobionálními vlastnostmi proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Rovněž bylo posuzováno jeho využití v potravinářském průmyslu a v lékařství. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 777309 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Skořicový aldehyd cze
dc.subject skořice cze
dc.subject antimikrobionální účinky cze
dc.subject Cinnamaldehyde eng
dc.subject Cinnamon eng
dc.subject Antimicrobial eng
dc.title Skořicový aldehyd jako potravinářské aditivum cze
dc.title.alternative Cinnamaldehyde as a food additive eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the occurrence of a cinnamaldehyde in the natural products, the chemical characteristics and antimicrobial properties against bacteria, yeasts and fungi. It was also considered its use in the food industry and medicine. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21645 cze
dc.identifier.signature D21645
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account