Využití cyklodextrinů v kapilární elektroforéze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Václav cze
dc.contributor.author Peterová, Jana
dc.date.accessioned 2009-09-03T15:36:21Z
dc.date.available 2009-09-03T15:36:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34589
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá studiem vlivu různých cyklodextrinů na selektivitu elektroforetické separace. V práci jsou popsány teoretické aspekty kapilární elektroforézy a některé v literatuře publikované výsledky o využití cyklodextrinů jako přídavných látek do pracovního elektrolytu pro separace polohových a optických izomerů. V experimentální části pak byl sledován vliv ?-cyklodextrinu na selektivitu separace polohových izomerů naftalensulfonových kyselin. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 2451814 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Kapilární elektroforéza cze
dc.subject cyklodextriny cze
dc.subject polohové izomery cze
dc.subject optické izomery cze
dc.subject naftalensulfonové kyseliny cze
dc.subject Capillary electrophoresis eng
dc.subject Cyclodextrins eng
dc.subject Positional isomers eng
dc.subject Enantiomers eng
dc.subject Naphthalene-sulphonic acids eng
dc.title Využití cyklodextrinů v kapilární elektroforéze cze
dc.title.alternative Cyclodextrin utilization in capillary electrophoresis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated Effects of the addition of various cyclodextrins in the working electrolyte on the selectivity of capillary electrophoretic separation were investigated. This work describes theoretical aspects of capillary electrophoretic methods and some published applications of cyclodextrins as isomeric selector additives for separation of positional isomers and enantiomers. In the experimental part, the effect of ?-cyclodextrin on the separation selectivity of isomeric naphthalenesulphonic acids was studied. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21638 cze
dc.identifier.signature D21638
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account