Vícesložkový organicko-anorganický červený pigment

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Žaneta cze
dc.contributor.author Trojan, Jakub
dc.date.accessioned 2009-09-03T15:26:04Z
dc.date.available 2009-09-03T15:26:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34565
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou vícesložkového organicko-anorganického červeného pigmentu a hodnocením jeho kvality. Komerční červený organický pigment typu DP3G byl navázán (spojen) mezivrstvou čerstvě vysráženého hydroxidu hlinitého na anorganický základ. Tím byl okrový pseudobrookitový pigment. Po aplikaci pigmentů do organického pojivého systému v plném i ředěném tónu byly hodnoceny barevné vlastnosti pomocí barevných souřadnic L*a*b* v systému CIEL*a*b* na přístroji ColorQuest XE. cze
dc.format 42 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Červený pigment cze
dc.subject vícesložkový pigment cze
dc.subject organicko-anorganický pigment cze
dc.subject Red Pigment eng
dc.subject Multicomponent Pigment eng
dc.subject Organic-inorganic Pigment eng
dc.title Vícesložkový organicko-anorganický červený pigment cze
dc.title.alternative Multicomponent organic-inorganic pigment of red colour eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is engaged in the preparation of the multicomponental organic-inorganic red pigment and its quality testing. The commercial red organic pigment DP3G type was continued (connected) with the intermediate layer of the recent precipitated aluminium hydroxide to the inorganic base. The inorganic base was formed by ochre pseudobrookite pigment. The colouring properties of the pigments, which were applied to acrylate copolymer, were evaluated by coloring co - ordinates L*, a*, b* in the CIEL*a*b* system, by equipment ColorQuest XE. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D21045 cze
dc.identifier.signature D21045
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account