Termomechanická analýza vybraných oxidových skel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Helena
dc.contributor.author Uko, Jaroslav
dc.date.accessioned 2009-09-03T15:25:03Z
dc.date.available 2009-09-03T15:25:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34561
dc.description.abstract Tato práce se zabývá tepelnými vlastnostmi vybraných fosfátových skel. Je stanovena dilatometrická teplota skelné transformace a koeficient teplotní roztažnosti. U sledovaných skel bylo zjištěno, že obě vlastnosti závisí na obsahu PbO nemonotónně, změna ve směrnici kompozičních závislostí nastává při obsahu asi 5-8 mol. % PbO. Pro takové chování byla navržena představa změny struktury skel vyvolaná působením vnášeného PbO. cze
dc.format 30 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject sklo cze
dc.subject transformační teplota cze
dc.subject teplotní roztažnost cze
dc.subject termomechanická analýza cze
dc.subject Glass eng
dc.subject glass temperature dilatation eng
dc.subject glass transition temperature eng
dc.subject thermomechanical analysis eng
dc.title Termomechanická analýza vybraných oxidových skel cze
dc.title.alternative Thermomechanical alysis of selected oxide glasses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated In the bachelor thesis the thermal properties of selected phosphate glasses were studied. For the glass transition temperature and the coefficient of the thermal expansion, the method of the thermomechanical analysis (TMA), was employed. The non-monotonicall behavior of the compositional properties mentioned above was observed and a change in the slope was found at the content of 5 ? 8 mol. % PbO. Such behaviour can be explained by a change in the network structure due to PbO effect. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27542
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account