Možnosti využití TLC při analýze výbušin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chládek, Jiří
dc.contributor.author Lutonská, Tereza
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:43:34Z
dc.date.available 2009-07-03T14:43:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34508
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku možnosti využití TLC při analýze výbušnin. Jedná se především o výbušniny, které jsou základem většiny průmyslových i vojenských trhavin, jako např. TNT, HMX, RDX, PETN, nitroestery a další. V teoretické části je popsána problematika týkající se využití TLC při analýze výbušnin a porovnání jednotlivých metod analýzy s ohledem na citlivost stanovení a vhodnost jejich použití. Praktická část je zaměřena na volbu vhodných mobilních fází a detekčních činidel pro jednotlivé typy výbušnin. Pro jednotlivá detekční činidla byly stanoveny detekční limity. Dále se práce zabývá aplikací upraveného Griessova činidla. Tato práce je dále zaměřena na analýzu kontaminovaných vzorků a na stopovou analýzu (analýzu povýbuchových zplodin). cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject TLC cze
dc.subject TNT cze
dc.subject RDX cze
dc.subject HMX cze
dc.subject PETN cze
dc.subject nitroglycerin cze
dc.subject nitroglykol cze
dc.title Možnosti využití TLC při analýze výbušin cze
dc.title.alternative Possible uses of TLC analysis for explosives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on application of TLC on detection explosives like TNT, RDX, HMX, PETN, nitroesters and others which are basic part both industrial and military explosives. In theoretical part is submitted information´s concerning application of TLC on analysing of explosives. Experimental part describes choosing of mobile phases for each explosives, detection agents and detection limits. The paper also discussed suitability upgraded Griess agent. The work is also focused on analyse of contaminated samples and trace analyse post blast residues. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23612
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account