Tenké vrstvy systému Ge-As-S připravené metodou spin-coating.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš cze
dc.contributor.author Černá, Zuzana
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:16:53Z
dc.date.available 2009-07-03T14:16:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34430
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje přípravu a vlastnosti chalkogenidových skel a tenkých vrstev systému Ge-As-S deponovaných metodou spin-coating. Fyzikálně-chemické vlastnosti vrstev byly charakterizovány metodami: EDAX (složení), Ramanova spektroskopie (struktura), UV-VIS-NIR a VASE spektroskopie (optické vlastnosti), DSC (termické vlastnosti), AFM (morfologie povrchů). cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 2611213 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Chalkogenidová skla cze
dc.subject amorfní tenké vrstvy cze
dc.subject struktura cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject morfologie povrchu cze
dc.subject Chalcogenide glasses eng
dc.subject amorphous thin films eng
dc.subject structure eng
dc.subject Optical Properties eng
dc.subject surface morphology eng
dc.title Tenké vrstvy systému Ge-As-S připravené metodou spin-coating. cze
dc.title.alternative Thin films of Ge-As-S system prepared by spin - coating technique. cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This thesis reports a preparation and study of physico-chemical properties of chalcogenide glasses with composition of GexAs30-xS70, where x = 0, 10, 15, 20 and 30 at.% dissolved in butylamine. The films were prepared by spin-coating method from these solutions. Thin films properties were characterized using following experimental techniques: EDAX (composition), Raman spectroscopy (structure), UV-VIS-NIR and VASE spectroscopies (optical properties), DSC (thermal properties), AFM (surface morphology). cze
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account