Možnosti spolupráce MATLABu s databázemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrabánek, Pavel
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:16:33Z
dc.date.available 2009-07-03T14:16:33Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34429
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice propojení MATLABu s databázovými systémy. Konkrétně práce demonstruje možnosti spolupráce MATLABu s databázovým systémem MySQL. Výsledkem práce je souhrnný návod pro propojení MATLABu s databázemi i s balíkem skriptů, umožňujících propojit MATLAB a MySQL. Ty byly aplikovány při propojení simulace matematického modelu v programu SIMULINK s databází MySQL. V rámci práce rovněž bylo vytvořeno webové rozhraní, které zobrazuje aktuální vstupy a výstupy simulace a umožňuje řídit simulaci na dálku. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1,04 MB
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Database eng
dc.subject simulation eng
dc.subject Databáze cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject simulace cze
dc.subject SIMULINK cze
dc.subject Toolbox cze
dc.title Možnosti spolupráce MATLABu s databázemi cze
dc.title.alternative Possibilities of cooperation MATLAB with databases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This work deals with problems of interconnection between MATLAB and database systems. Concretely, it demonstrates possibilities of the cooperation of MATLAB with MySQL database. A result of this work is a comprehensible manual for the interconnection of MATLAB with databases and also with a scripts package enabling interconnection between MATLAB and MySQL. They have been applied to the interconnection of mathematical model simulation in SIMULINK with MySQL database. Within the framework of this work, a web application has been created to display current simulation inputs and outputs and allow remote control of the simulation. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D20794
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account