Simulace tepelného namáhání výbušin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šelešovský, Jakub cze
dc.contributor.author Mareček, Roman
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:16:22Z
dc.date.available 2009-07-03T14:16:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34428
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vliv různých metod popisu kinetiky rozkladu na simulace tepelného namáhání výbušnin. Simulace tepelného namáhání výbušnin. Teoretická práce se věnuje iniciaci výbušnin, sdílení tepla a kinetice chemických reakcí. V rámci teoretické části je zpracována literární rešerše, která je zaměřena na numerické simulace tepelného výbuchu a tepelného namáhání ve světě. cze
dc.format 63 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject cookoff eng
dc.subject pomalý ohřev cze
dc.subject tepelný výbuch cze
dc.subject kinetika rozkladu cze
dc.subject thermal explosion theory eng
dc.subject kinetics of decomposition eng
dc.title Simulace tepelného namáhání výbušin cze
dc.title.alternative Simulation of thermal loading of explosives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pachmáň, Jiří cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on effect of different method of description kinetics of decomposition on results of simulation of thermal loading of explosives. Theoretical part of this work follows initial explosion theory, thermal transfer theory and chemical kinetics. Theoretical part includes literature search focused on numerical simulation of thermal explosion and thermal loading also. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Teorie a technologie výbušin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23603 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account