Místo, úloha a význam bezpečnostního manažera v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Gramskopf, Leoš
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:12:09Z
dc.date.available 2009-07-03T14:12:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34415
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnostního managementu v organizaci. Popisuje obecné oblasti bezpečnosti, kde vyzdvihuje důležitost informační bezpečnosti, a představuje hlavní kroky zavádění systémů řízení informační bezpečnosti v instituci. Dále se zaměřuje na osobu bezpečnostního manažera, jeho význam a úlohu v organizaci, způsoby začlenění bezpečnostního manažera do organizační struktury podniku a aspekty ovlivňující činnost bezpečnostního manažera. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 2349263 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject security managers eng
dc.subject information security eng
dc.subject management systems eng
dc.subject security analyses eng
dc.subject security projects eng
dc.subject bezpečnostní manažeři cze
dc.subject Informační bezpečnost cze
dc.subject systémy řízení cze
dc.subject bezpečnostní analýzy cze
dc.subject bezpečnostní projekty cze
dc.title Místo, úloha a význam bezpečnostního manažera v organizaci cze
dc.title.alternative Position and role of security manager in company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with company security management questions. It describes general security areas, highlighting the importance of information security, and presents main steps in information security management system implementation. Then it focuses on the position of a security manager, his importance and role in a company, the ways of security manager incorporation within the company organizational structure and the aspects affecting a security manager activity. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D20024
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account