Benchmarking dopravních společností a identifikace "best practices"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Horynová, Vlasta
dc.date.accessioned 2009-07-03T13:46:31Z
dc.date.available 2009-07-03T13:46:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34335
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu benchmarkingového testu. V tomto testu budou porovnány hospodářské a dopravní ukazatele železničních a silničních dopravních společností mezi lety 2007 a 2006. Práce pak popisuje činnosti a postupy dopravních společností, které kladně nebo záporně ovlivnily výsledky těchto ukazatelů. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 3175311 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject benchmarking eng
dc.subject best practices eng
dc.subject benchmark tests eng
dc.subject railway carriers eng
dc.subject road carriers eng
dc.subject bus carriers eng
dc.subject benchmarking cze
dc.subject best practices cze
dc.subject benchmarkingové testy cze
dc.subject železniční dopravci cze
dc.subject silniční dopravci cze
dc.subject autobusoví dopravci cze
dc.title Benchmarking dopravních společností a identifikace "best practices" cze
dc.title.alternative Benchmarking of the traffic companies and identification of "best practices" eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nebeský, Michal
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the benchmark test creation. In this test the economic and traffic indexes of the railway and road traffic companies between the year 2007 and 2006 will be compared. Then the thesis describes activities and practices of the traffic companies, which has positively or negatively influenced results of these indexes. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20486
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account