Analýza nákupních a zásobovacích činností v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Šavelová, Pavla
dc.date.accessioned 2009-07-03T13:24:32Z
dc.date.available 2009-07-03T13:24:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34293
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na analyzování nákupních a zásobovacích činností v podniku. První část je věnována teorii týkající se této problematiky. Ve druhé části je potom tato teorie aplikována na konkrétní podnik. cze
dc.format 74 s., 5 s. příloh cze
dc.format.extent 3566209 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject nákupy cze
dc.subject nákupní marketing cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject Řízení zásob cze
dc.subject Skladování cze
dc.subject purchases eng
dc.subject buying marketing eng
dc.subject resources eng
dc.subject Inventory management eng
dc.subject Storage eng
dc.title Analýza nákupních a zásobovacích činností v podniku cze
dc.title.alternative Analysis of purchasing and supply activities in the enterprise eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The diploma work focuses on the analyzing the purchasing and supply activities in the enterprise. The first part is devoted to the theory of the matter. In the second part is this theory applied to a specific anterprise. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19912 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account